ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Kaszásné Pásztor Mária, mint adatkezelő /1152 Budapest, Rákos út 86. székhelyű, adószáma: 29354047-1-42, cégjegyzékszáma: 01 03 023753: nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék a www.kvizmester.com honlapját(a továbbiakban: Honlap) felhasználói (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Cím:                       1152 Budapest, Rákos út 86.

adószám:              67064328142

Nyilvántartási száma: 43064483 

E-mail cím:          [email protected]

Az oldal tárhelyfenntartója: Linode.com 249 Arch St.
Philadelphia, PA 19106

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés jogalapja minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A tájékoztató alapján az Érintett alábbi adatait kezeljük:
Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Kötelezően megadandó adatok:
– e-mail cím,
hírlevél küldése, kvízjáték megjelenése esetén értesítés.
A fent hivatkozott webhelyen megadott adatokat Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

A Weboldal hirdetéskiszolgáló szolgáltatókkal is együttműködik a hirdetések megjelenítésére. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat a Felhasználó a Weboldalon vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak. Ezek a külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

Ezeket a cookie-kat a felhasználó saját böngészőjén belül tudja szabályozni. Ha a cookie-k elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg.

A Weboldalon a hirdetéskiszolgáló szolgáltatásokat az alábbi cégek végzik:

 • Google Inc. – Adwords/Adsense (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

A fent hivatkozott webhelyen a látogatók által önként közzétett kommenteket, adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja.

 1. Cookie adatkezelés

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere a az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

Ön jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,                              Szilágyi              Erzsébet              fasor              22/c.;              www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: [email protected]) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

„Külső adatszolgáltatók adatfelvétele
Technikai közreműködőként biztosíthatjuk hogy a honlap látogatása során a velünk együttműködő
DataMe Interaktív Adatmenedzsment Kft. (DataMe), vagy az Adverticum Hirdetés-kiszolgáló és
Kereskedelmi Zrt. az Ön eszközén kis adatcsomagokat, ún. cookie-kat helyezzen el. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatot!
A cookie-k segítségével a DataMe adatmenedzsment rendszere az Ön felhasználói aktivitásáról
anonim, személyes adatok nem tartalmazó technikai adatokat rögzít és dolgoz fel az Önnek
megjelenő hirdetések optimalizálása céljából. A DataMe személyes adatokhoz nem fér hozzá; a
honlapon keresztül az elhelyezett cookie-k felhasználásával kizárólag aggregált, anonim technikai
adatok kerülnek felvételre. A DataMe adatgyűjtése személyes profilt nem hoz létre. További
információkat a www.datame.hu oldalon találhat. A DataMe adatmenedzsment szolgáltatása a
GDPR rendelkezéseivel összhangban került kialakításra.
A DataMe rendszer felé az Adverticum AdServer által telepített anonim cookie-kat Ön itt tilthatja
le: https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/
A cookie-k beállításait Ön a böngészőjében egyedileg is elvégezheti, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A böngészőjének cookie tiltásainak
ellenőrzéséhez javasoljuk, hogy használja a http://check.adverticum.com/ oldalt. ”

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a kvizmester.com oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 23. napjától érvényes.