in

Ismeretelmélet – válasz rejtvényhez

Ismeretelmélet – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi az ismeretelmélet más néven.

Íme a válasz: Noétika

Mi az ismeretelmélet?

Az ismeretelmélet, vagy más néven episztemológia (a görög ἐπιστήμη episztémé – tudás és a λογος logosz – elmélet szavakból), valamint gnoszeológia (a görög γνῶσις gnószisz – ismeret és a λογος logosz – elmélet szavakból) a filozófia egyik ága és tudománya, amely a megismerés feltételeivel, határaival foglalkozik. A megismerés módszereit igyekszik meghatározni, a tudományok alapjait vizsgálja. Azt kutatja, hogy mi a tudás, illetve hogy mi a tudás megszerzésének legbiztonságosabb útja. Témájába a megismerés szubjektuma és objektuma egyaránt beletartozik.

Írd meg az eredményed!

Belépő jelenet – válasz rejtvényhez

Kenu angolul – válasz rejtvényhez