in

Kémiai mennyiségi egység – válasz rejtvényhez

Kémiai mennyiségi egység – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a kémiai mennyiségi egység más néven.

Íme a válasz:Mol

Mi az anyagmennyiség?

Az anyagmennyiség a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI (Système International d’Unités) egyik alapmennyisége. Jele: n. Mértékegysége: mól, jele: mol.

A mól definíciója szerint 1 mol anyagmennyiségű anyag pontosan 6,02214076·1023 elemi egységet tartalmaz, mely szám az Avogadro-állandó értékével megegyezik.

Az atomok tömegének megadásához a szénatom tömegéhez viszonyított relatív atomtömeg egység használatos. A relatív atomtömeg megadja, hogy egy atom tömege hányszor nagyobb egy szénatom tömegének egytizenketted részénél.

Írd meg az eredményed!

Görög mitológiában halfarkú tengeri tündér – válasz rejtvényhez

Londoni művésznegyed – válasz rejtvényhez