in

Kettős ázsiai állam – válasz rejtvényhez

Kettős ázsiai állam – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a kettős ázsiai állam más néven.

Íme a válasz: Korea

Mi az állam?

Az állam az egyik alapvető fogalma számos különböző tudományágnak, mint a jogtudomány és ezen belül a nemzetközi jog, a politikatudomány, a szociológia, a történettudomány, vagy a földrajz. Ebből, valamint a világnézeti, ideológiai különbségekből következően számos eltérő meghatározása létezik. A 19. századtól kialakult az önálló államtudomány(wd) is, amelynek tárgya az állam, az állami élet (alkotmányjog, közigazgatási jog, államgazdaságtan, statisztika, alkotmánytörténet és mások).

Az állam alapvető, legszélesebb körben elfogadott meghatározása: Emberek meghatározott földterületen élő csoportjának közös kormányzattal(wd) valamint belső és külső szuverenitással rendelkező közössége, jelentős, de (a többi állam szerepe miatt) viszonylagos önállósággal rendelkező társadalmi szervezet. Feladata az adott társadalmi és gazdasági viszonyok rendszerének lényegi fenntartása, a külső védelem biztosítása, a társadalom szervezése, irányítása és vezetése.

Írd meg az eredményed!

Ma is elkészült a 8 könnyű kérdés kvíz – vállalod a feladatot?

Vízitündér – válasz rejtvényhez