in

Latin részes eset – válasz rejtvényhez

Latin részes eset – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a latin részes eset más néven

Íme a válasz: Dat

Mi a részes eset?

Egyes agglutináló és flektáló nyelvek nyelvtanában a részes vagy részeshatározói eset (latinul dativus) a nyelvtani esetek egyike. Az a névszó, amely ennek az esetnek a morfémáját hordozza jellegzetesen olyan élőt vagy élettelent nevez meg, amely javára vagy kárára történik vagy létezik valami. Mondattani szempontból ilyen szó főleg részeshatározói funkciót tölt be, azonban a részes eset különféle egyéb mondattani viszonyokat is kifejez, amelyek az adott nyelvtől is függnek.

Olyan flektáló nyelvek is vannak, amelyekben nincs névszó ragozás, vagy csak nyomai vannak meg. Ezek grammatikáiban nincs szó esetekről, tehát részes esetről sem. Ilyenek például az újlatin nyelvek, a román kivételével, vagy az angol nyelv. Ezekben a nyelvekben rendszerint elöljárószók fejezik ki azokat a mondattani viszonyokat, amelyeket másokban a részes eset.

Írd meg az eredményed!

Fehér virágú tövises cserje – válasz rejtvényhez

Üreg tájszóval – válasz rejtvényhez