in

Ludolf-féle szám – válasz rejtvényhez

Ludolf-féle szám – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy m ia Ludolf-féle szám más néven.

Íme a válasz: Pi

Mi a Pi szám?

A pi  egy matematikában és fizikában használt valós szám. A leggyakrabban használt, euklideszi geometriában a kör kerületének és átmérőjének hányadosaként definiálják, ami a körök hasonlósága miatt minden kör esetén azonos.

A matematikai analízisben a körre való hivatkozás elkerülése érdekében szokás először a koszinuszt egy végtelen hatványsor összegeként definiálni, majd a pi -t a koszinuszfüggvény legkisebb pozitív zérushelyének kétszereseként rögzíteni.

A görög pi betű a „περίμετρος” (perimetrosz, azaz kerület) szót rövidíti. Ezt a jelölést először William Jones használta 1707-ben, majd Leonhard Euler által 1737-ben lett igazán ismert. A  pi -t ritkábban Ludolph-féle számnak is nevezik, a német matematikus Ludolph van Ceulen tiszteletére, aki a pi -nek minél több tizedesjegyét próbálta meghatározni.

A pi irracionális, sőt azon belül transzcendens szám.

 

 

 

Írd meg az eredményed!

Fagyi németül – válasz rejtvényhez

Indiai verssor – válasz rejtvényhez