in

Betlehemes műsor ovisoknak – Itt megtalálod!

Betlehemes műsor ovisoknak – Itt megtalálod!

Dicsértessék Jézus magasságos mennyben,

E nap alászállott nekünk Betlehemben.

Ezt jöttünk most össze mind megünnepelni,

Angyalokkal együtt néki énekelni.

Ki szerény jászolban, egyszerű pólyában,

Fekszik állatok közt, nyirkos istállóban.

Kispásztor:

Mit beszél ez össze? Ivott, vagy megszédült?

Még hogy a nagy Isten közibénk betérült?

Hiszen tudjuk: Isten fönn, a mennyben lakik,

Még hogy itt, a földön látnák őt valakik!

Csillag:

Nyisd ki jobban szemed, utána rikácsolj!

Szerinted kit rejt a betlehemi jászol?

(Függöny föl, a másik két pásztor alszik.)

Kispásztor:

Ébresztő, lajhárok, egy csillag itt fénylik,

Na és miket beszél! Meghallgatni illik!

Azt mondja, hogy Jézus leszállt Betlehembe

Gyermekként, hogy minket a mennybe vigyen be.

Öreg pásztor:

Mit hallok, mit hallok, mégis igaz lenne,

Miről a próféták szóltak jövendölve,

Eljött a Megváltó mennynek trónusáról,

Azért, hogy e földön trónja legyen jászol?

Részeges pásztor:

Talán sokat ittam, nem ritka ez nálam,

Hihetetlen, miket hallok mostanában.

Emberek közt élne a mennyei Isten?

Vagy csak a fülem cseng,

És csak annak hittem.

Csillag:

Térj észre, te, álmos, bóbiskoló pásztor,

Hogy megérts, hát igyál kevesebbet máskor!

Amit meg itt hallasz, nem a füled csengi,

Nem hiszi ezt könnyen első szóra senki.

Induljatok Betlehembe!

Ének: Pásztorok, pásztorok, örvendezve…

Mária:

Látod, kicsi Jézus, gyönge karjaimban,

Otthonodra leltél, rongyos istállóban.

Óh, de mit nem hallok, csillagok zenéjét,

Vagy tán a mennyei angyalok énekét?

Angyalok:

(A ,,Mennyből az angyal” dallamára)

Ó, hova szálltunk, ó, mi ez itt, egy

Istálló, istálló,

Bent melegség van, odakint zordan

Hull a hó, hull a hó.

Itt szállt meg Jézus, mert nem volt hely a Szívekben, szívekben,

Szűzanya karján ring a Megváltó

Szívesen, szívesen.

Szűz Mária:

Aludj el, Kisded, Jézuska minket

Megáldjál, megáldjál,

Rút bűneinktől és a pokoltól

Megváltsál, megváltsál.

Angyalok:

Pásztorok jönnek a pusztaságból

Imádni, imádni,

Csillag nyomában, ránk fognak ők is

Találni, találni.

Kispásztorok:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Öreg pásztor:

Hej, de kitanultad máris az illemet,

Én csak úgy köszönök: békesség veletek!

Részeges pásztor:

(csuklik, illeg-billeg)

Én meg annyit mondok, egészségetekre!

(inna, de a Csillag odaugrik)

Csillag:

Én meg annyit mondok: az ivást fejezd be!

Kispásztor:

Úgy bizony, barátom, ez istálló templom,

Isten lakik itten, két szememmel látom.

Részeges:

Nem iszom hát többet, Isten szeret engem,

Hogy e csodás estét én is megérhettem.

Együtt:

Imádjuk hát együtt az Istennek fiát,

Kisdedként a földön égnek, földnek Urát!

1. Angyal:

Bár én angyal vagyok, nekem nincsen testem,

Mégis oly jól esik itt átmelegednem.

A mennyei fények áttörték az eget,

Mosolyából ontja a fényt s a meleget.

2. Angyal:

A kis Jézus lassan már elszenderedik,

Pásztorok a hírét szanaszét hirdetik.

Hogy a világ lássa, amit ők itt láttak,

Mennyei királynak jászolánál álltak.

3. Angyal:

Mi is énekeljük: Dicsőség Istennek,

Békesség a földön minden jó embernek.

Szülessen meg végre, szívekben a béke,

Ezen a szent estén halandók reménye.

4. Angyal:

Üdvözítsd az embert, szelíd kis Jézuska,

Oszd szét kegyelmedet, világ Megváltója,

Hadd érezze a föld, hogy szeret az Isten,

Atyja mindenkinek, földön és a mennyben.

5. Angyal:

Nos hát, jó emberek, legyetek hálásak,

Istennek, amiért ily ajándékot ad,

Egyszülöttjét Jézust és vele a békét,

Hassa át a jóság mindnyájatok szívét!

Ének együtt (A ,,Fel nagy örömre” dallamára)

Szóljon a földön ünnepi dal,

Angyalok ajkán szent diadal,

Győzzön a jóság, szívünk tiéd,

Ó, kicsi Jézus, drága vendég,

Nézd, a sok pásztor ím ide áll,

Őrzi az álmot égi király.

Megváltod mind a bűnösöket,

Értük adod az életedet.

Hála és áldás száll tefeléd,

Angyali ének mind a tiéd.

Nézd, a sok pásztor mint muzsikál,

Őrzi az álmod égi király.

Írd meg az eredményed!

Ballagási beszéd ovisoknak – Itt megtalálod!

Farsangi műsor ovisoknak – Itt megtalálod!