in

Etika szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Etika szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

 

jóra való késztetés; a személy természetes és alapvető szándéka a jóra; arra, hogy segítse önmaga és mások életét anélkül, hogy kárt okozna.

felelősség tana. Azon önként és tudatosan vállalt szabályok, életmódot szabályozó elvek rendszere és vizsgálata, amelyek meghatározzák egy személy, csoport hozzáállását, magatartását, gondolkodásmódját, életszemléletét (a családtól kezdve a különféle szervezeteken át az egész társadalomig, illetve emberiségig).

Erkölcsi szabályok rendszere, amelyek az adott hivatás gyakorlásához kapcsolódnak, és a szakterület művelőinek be kell tartani annak érdekében, hogy az ott tevékenykedők képesek legyenek alkalmazni azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy munkájuk során magas minőségű, kiváló eredményeket érjenek el.

Filozófiai: Filozófiai szakterület, amely az erkölcs törvényszerűségeivel foglalkozik, az erkölcs tárgyának szaktudományaként. Ez azokat az általános elveket tárgyalja, amelyek az optimális emberi viselkedés természetével, mozgatórugóival, a cselekedet helyességével és hibásságával foglalkoznak.

Írd meg az eredményed!

Groteszk szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Retorika szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!