in

Főníciai istennő – válasz rejtvényhez

Főníciai istennő – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a főníciai istennő más néven.

Íme a válasz: Anat

Mi az istennő?

Női isten.

Ki a főníciai?

A föníciaiak ókori nép, amely Föníciában lakott. Nem tudjuk, mennyire tekinthető egységes etnikumnak. Nevük a görögben phoinix, phoinosz vagy phonosz (ógörögül: φοίνιξ, φοινός, φόνος), az egyiptomiak fnḫ.w-ként ismerték őket. Mükénében és Kréta szigetén a lineáris B írás „po-ni-ki-jo” formában említi Föníciát vagy a föníciaiakat. Már a homéroszi Odüsszeiában is feltűnnek, talán a phaiákok is egy föníciai törzs. Szíria sötét korából (i. e. 12–10. század) történetük vagy eredetük ismeretlen.

 

 

Írd meg az eredményed!

Olasz pezsgő város – válasz rejtvényhez

Színes karcolat – válasz rejtvényhez