in

Itáliai költő – válasz rejtvényhez

Itáliai költő – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi az itáliai költő más néven.

Íme a válasz: Tasso, Aristo Ludovico,Giosue Carducci, Marionetti

Mi a költő?

A költő (latin eredetű szóval poéta) olyan ember, akinek hivatása a költészettel való foglalkozás, költeményeket, verseket ír. A poétika (latinul: ars poetica) a poézis elmélete, tudománya. A költő az irodalomnak azt az ágát műveli, amely a nyelv művészi módon megformált eszközeivel, verses alakban fejezi ki a költő tudatában tükröződő valóságot, a költő lelkében született gondolatokat, érzéseket ritmikusan rendezett szövegben közli a műve olvasójával. Ha a költői írásművekben előadott gondolatvilág középpontja maga a költő, akkor a művészt alanyi költőnek nevezik. Ellentéte a tárgyi költő, amikor műveinek tartalma a költőn kívül álló tárgyra vonatkozik. A költemény, amit a költő létrehoz, az a gondolatainak, érzéseinek, ismereteinek a legtöményebb megnyilvánulása, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt.

 

Írd meg az eredményed!

Átmenő forgalom jelzője – válasz rejtvényhez

Sűrű pamutvászon – válasz rejtvényhez