in

Vis maior jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Vis maior jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

A latin vis maior  szó szerinti jelentése „nagyobb erő”, átvitt értelemben olyan váratlan, elháríthatatlan akadály vagy kényszerítő körülmény, ami meghiúsítja a normális ügymenetet.

Ilyen lehet például egy természeti katasztrófa, egy háború, egy gazdasági válság, de bizonyos helyzetekben ilyennek minősült a 2020‑as koronavírus-járvány is. A fogalom leggyakrabban a biztosítások kapcsán merül fel, hiszen a biztosító társaságoknak a szerződés szerint általában nem kell fizetniük vis maior helyzet esetén, például ha valakinek a lakását egy nagy területre kiterjedő árvíz vagy földrengés károsította meg.

A vis maior egy latin kifejezés, amely szó szerinti fordításban „nagyobb erőt” jelent. A jogban a vis maior egy olyan rendkívüli eseményt vagy körülményt jelent, amely elháríthatatlan és fel nem róható. A vis maior esetén a kötelezett mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a vis maior miatt nem tudta teljesíteni a kötelezettségét.

A vis maiornak a következő jellemzői vannak:

 • Elháríthatatlan: A vis maiort nem lehet megelőzni vagy elkerülni, még a legnagyobb körültekintés mellett sem.
 • Fel nem róható: A vis maiorért a kötelezett nem felelős, mivel az nem az ő magatartása vagy mulasztása miatt következett be.
 • Rendkívüli: A vis maior egy rendkívüli eseményt vagy körülményt jelent, amely a mindennapi életben nem fordul elő.

A vis maiornak számos példája van, például:

 • Természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, vihar, stb.)
 • Háború, lázadás, terrortámadás
 • Sztrájk, munkabeszüntetés
 • Technikai hiba, meghibásodás
 • Emberi mulasztás, amely nem róható fel a kötelezettnek

A vis maiort a jog számos területén alkalmazzák, például:

 • Polgári jog: A vis maior mentesíthet a szerződésszegés felelőssége alól.
 • Büntetőjog: A vis maior mentesítheti a bűncselekmény elkövetésének felelőssége alól.
 • Közigazgatási jog: A vis maior mentesíthet a közigazgatási kötelezettség teljesítése alól.

A vis maior egy fontos jogi fogalom, amely számos esetben alkalmazható. A vis maior esetén fontos, hogy a kötelezett bizonyítsa, hogy a vis maior miatt nem tudta teljesíteni a kötelezettségét.

Írd meg az eredményed!

Karácsonyi versek ovisoknak – Itt találod a verseket!

Portfólió szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!