in

Intuíció szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Intuíció szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

 

Ösztönös megérzés; egy személy veleszületett tudási képessége, ami egyénenként eltérő mértékben nyilvánul meg. A dolgok közti mély összefüggések meglátása egyéni nézőpont alapján. A helyes eredmény hirtelen felismerése gondolkodási folyamat nélkül és anélkül, hogy tudná, miként jutott el hozzá.

Lelki elmélyedés folyamata; belső szemlélődés cselekvése, amikor egy személy a saját gondolatvilágában mélyül el a külső világ helyett.

Belső tudás; teljes bizonyosság egy ismeretben, tényben anélkül, hogy bármely külső adat vagy hatás okozná, kiváltaná ezt. Közvetlen, tiszta tudással teremtett saját igazság érzékelése.

FilozófiaÖnálló nézőpont szerinti megismerés; egy összefüggés vagy kapcsolat lényegének megismerése belső szemlélettel, saját nézőponttal meglátva azt, és nem külső megtapasztalással, nem logikai következtetéssel kiokoskodva.

Írd meg az eredményed!

Diszkalkulia szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Neuropátia szó jelentése – Mutatjuk hogy mit is jelent!