in

Német filozófus – válasz rejtvényhez

Német filozófus – válasz rejtvényhez

Rejtvényfejtés közben gyakran felmerülő kérdés, hogy mi a német filozófus más néven.

Íme a válasz: Adorno, Engels, Kant, Theodor Adorno, Kegel

Mi a filozófus?

bölcs, bölcselő, bölcsész, gondol­kodó

Mi a filozófia?

A filozófia, régebben magyarítva bölcselet a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet és nyelv mibenlétével, a jogi-politikai normák természetével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág. A filozófia ágai ennek megfelelően a metafizika, az ontológia (létfilozófia), a történelemfilozófia, az episztemológia (ismeretelmélet), a tudományfilozófia, a logika (a 19. század végétől filozófiai logika), az esztétika, a nyelvfilozófia, a jogfilozófia, a politikafilozófia, az etika és a vallásfilozófia.

Írd meg az eredményed!

Hogy írjuk helyesen jó napot – Íme a válasz!

Indiai csőrős krokodil – válasz rejtvényhez